صفحه اصلی اخبار آموزش خدمات محصولات درباره ما ارتباط با ما
اعتبارات گروه مهندسی کاربرد سیستم:


اخذ مجوز ممیزی از سازمان فناوری اطلاعات (نما) عضویت در انجمن انفورماتیک ایران اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک
مرکز آموزشی مورد تائید PECB اخذ گواهینامه آموزشی از سازمان فناوری اطلاعات (نما) اخذ گواهینامه مشاوره از سازمان فناوری اطلاعات (نما)
   
 
 
 
ورود سایت PECB