صفحه اصلی اخبار آموزش خدمات محصولات درباره ما ارتباط با ما
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، OHSAS

ليرغم رشد تکنولوژي که موجب افزايش سرعت امور و تسهيل در توليد شده است، افزايش شرايط نامطلوب کاري و حوادث ناشي از کار که نهايتاً موجب کهولت زود هنگام و نارضايتي کارکنان از محل کار خود مي‌شود، خسارت‌هاي مالي پنهاني را به سازمان تحميل مي‌کند که در برخي مواقع برابر با هزينه توليد و يا بيشتر از آن خواهد شد. استــانــدارد مدیریتی OHSAS 18001 نیازمندی‌های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را بیان می دارد . پیاده سازی این استاندارد ، سازمان را قادر می‌سازد تا ریسک‌های ایمنی و شغلي مرتبط با منابع انسانی و اموال خود را تحت کنترل در آورد و کارایی سازمان را بهبود بخشد.

سري OHSAS شامل دو بخش مي‌باشد:

  OHSAS 18001: الزاماتي که بر مبناي آن مميزي انجام شده و گواهينامه ارائه مي‌گردد.

  OHSAS 18002: راهنماي پياده سازي سيستم

علاوه بر الزامات بين‌المللي مرتبط با ايمني و بهداشت کارکنان، يک سري الزامات قانوني مصوب توسط "وزارت کار و امور اجتماعي" و همچنين "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" نيز در سطح داخل کشور وجود دارد که سازمان‌هاي توليدي موظف به برآورده ساختن اين الزامات مي‌باشد. از جمله آن مي‌توان به مواد 85، 91، 92، 93 قانون کار اشاره نمود که حاوي مسؤليت‌هاي مرتبط با تامين حفاظت فني محيط کار و جلوگيري از بيماري‌هاي شغلي و تامين بهداشت کار و کارگر مي‌باشد. استاندارد OHSAS 18001، يک چارچوب مدون و جامع را جهت رسيدگي به وضعيت ايمني و بهداشت کاري پرسنل ارائه مي‌دهد که با اجراي آن، سازمان‌ها مي‌توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانوني مرتبط (مانند قانون کار)، از بروز هزينه‌هاي ناشي از بيماري‌هاي شغلي و همچنين انجام شکايت‌هاي مختلف نزد مراجع قانونی ، جلوگيري کنند.

 

شرکت کاربرد سیستم سدید (کاسیس) ، با استفاده از تجربيات متعدد خود در مميزي سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و خصوصي در بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي، به ارائه خدمات مميزي و صدور گواهينامه ISO 18001 جهت سازمان‌هاي متقاضي مي‌پردازد. با مميزي اثر بخش به سازمان‌ها فرصت مي‌دهيم تا با شناسايي نقاط قوت و ضعف خود، فعاليت‌هاي ارزش افزا را تقويت نمايند .

 

 

   
 
 
 
ورود سایت PECB