صفحه اصلی اخبار آموزش خدمات محصولات درباره ما ارتباط با ما
کد خبر:6 تاریخ انتشار:
منبع خبر:کاسیس
شرکت مهندسی کاربرد سیستم موفق به اخذ پروانه نما شد
شرکت مهندسی کاربرد کامپیوتر سدید (کاسیس) موفق به اخذ پروانه نما برای ارائه خدمات آموزشی در حوزه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شد.
ورود سایت PECB